Các mục kiểm tra độ tin cậy của pin lithium-ion là gì?

December 9, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Các mục kiểm tra độ tin cậy của pin lithium-ion là gì?

Các mục kiểm tra độ tin cậy của pin lithium-ion là gì?


1. Vòng đời

2. Đặc điểm xả tốc độ khác nhau

3. Đặc điểm phóng điện ở các nhiệt độ khác nhau

4. Đặc điểm sạc

5. Đặc tính tự phóng điện

6. Đặc tính tự phóng điện ở các nhiệt độ khác nhau

7. Đặc điểm lưu trữ

8. Đặc tính phóng điện quá mức

9. Đặc điểm điện trở bên trong ở các nhiệt độ khác nhau

10. Kiểm tra nhiệt độ cao

11. Kiểm tra chu kỳ nhiệt độ

12. Kiểm tra thả

13. Kiểm tra độ rung

14. Kiểm tra phân bổ công suất